Šta je mentalno zdravlje?

Prema različitim definicijama stručnjaka mentalno zdravlje predstavlja nivo psihološkog blagostanja ili odsutnost mentalnih bolesti. Najjednostavnije rečeno mentalno zadrava osoba funkcionira na zadovoljavajućem nivou i u mogućnosti je da kontrolira emocije i ponašanja.

Tokom života nećemo svi doživjeti stanje mentalne bolesti, ali će se svi u jednom trenutku života boriti ili imati izazov sa svojim mentalnim zdravljem baš kao što svi imamo izazove sa svojim fizičkim zdravljem s vremena na vrijeme.

Kada govorimo o mentalnom zdravlju mi zapravo govorimo o  našim emocijama, mislima i sposobnosti da riješimo probleme i prevaziđemo poteškoće, održavamo prijateljstva i socijalne kontakte, te razumijemo svijet oko nas.

Važno je naglasiti da fizičko i mentalno zdravlje nije poput prekidača koji se može po potrebi uključitili ili isključiti. Zdravlje se može zamisliti kao žica po kojoj se pojedinac kreće u kontinuitetu od sjajnog ili dobrog zdravlja do lošeg zdravlja do bolesti ili invaliditeta. Na primjer, neko je dobrog zdravlja i nema problema da vodi svoj život. Neko ima ozbiljnih zdravstvenih problema, a njegovo loše zdravlje ima i vrlo negativan utjecaj na njegov život. Neko ima ozbiljne zdravstvene probleme koji se rješavaju vrlo brzo.Većina ljudi je negdje u sredini – uglavnom su dobrog zdravlja, mada se povremeno pojavi problem.

Svi imamo dane u kojima se osjećamo kao da smo pod stresom, ili smo preopterećeni nečim što se događa u našem životu. Važan dio dobrog mentalnog zdravlja je sposobnost realnog sagledavanja problema ili nedoumica. Dobro mentalno zdravlje nije u tome da se 100% osjećate sretno i samouvjereno i da ignorirate bilo koji problem. Dobro mentalno zdravlje podrazumijeva dobru funkcionalnost pojedinca uprkos problemima. Potpuno je moguće imati stabilno mentalno zdravlje čak i sa dijagnozom mentalne bolesti. To je zato što su mentalne bolesti (kao i drugi zdravstveni problemi) često epizodne, što znači da postoje slučajevi (‘epizode’) lošeg mentalnog zdravlja i vremena boljeg ili dobrog mentalnog zdravlja.

Kao što smo već i pomenuli niko sve vrijeme ne doživljava savršeno mentalno zdravlje te je stoga važno naučiti kako uravnotežiti različite aspekte života. U tom procesu nam mogu pomoći stručnjaci poput: psihologa, psihoterapeuta i psihijatra. Razlike u njihovom opsegu i vrsti podrške koje vam mogu pružiti se nalaze opisane u nastavku teksta.

Psiholozi, psihoterapeuti i psihijatri imaju sasvim različito obrazovanje. Psiholozi su završili studij psihologije dok su psihijatri završili studij medicine i nakon toga specijalizaciju iz psihijatrije. Psihoterapeuti mogu biti i psiholozi i psihijatri, ali i stručnjaci iz drugih oblasti humanističkih nauka (npr: pedagozi, socijalni radnici, defektolozi itd) koji su pored svog osnovnog obrazovanja završili višegodišnju edukaciju za neku vrstu psihoterapije.

Psihijatrijski pristup liječenju se bazira na medicinskom modelu. Psihijatar obavlja intervju sa pojedincem sa namjerom da prikupi osnovne medicinske i opće podatke o toj osobi koje mu služe kao osnov za uspostavljanje dijagnoze na osnovu koje dalje prepisuje određenu vrstu lijekova i donosi odluke o vrsti potrebnog liječenja (kućno liječenje, liječenje u dnevnoj bolnici…).

Pristup psihologa tretmanu ljudi sa psihičkim tegobama nije medicinski. U svom radu psiholozi ne postavljaju medicinske dijagnoze i ne prepisuju lijekove već se isključivo bave sprovođenjem psiholoških intervencija i tretmana što uključuje psihološki intervju, psihološko testiranje u svrhu ispitivanja psihičkih funkcija i psihološko savjetovanje.

Kao što smo već naveli u tekstu psihoterapeuti mogu biti psiholozi i psihijatri, ali i stručnjaci iz drugih oblasti humanističkih nauka koji su pored svog osnovnog obrazovanja završili edukaciju iz psihoterapije, poštuju etički kodeks i članovi su neke od profesionalnih psihoterapijskih organizacija koje superviziraju njihov rad. U našoj zemlji još uvijek ne postoji posebno i zvanično zanimanje psihoterapeut, ali postoje pojedinci koji su kvalifikovani za primjenu psihoterapije.

Psihoterapija predstavlja skup postupaka kojima se pruža pomoć ljudima da ponovo dostignu svoj balans u mentalnom zdravlju ili da razviju svoju psihološku sposobnost suočavanja sa različitim životnim okolnostima. Postoji više različitih vrsta psihoterapija. Psihoterapija može da bude usmjerena na nesvjesne, potisnute sadržaje koji se ispoljavaju u vidu različitih simptoma (strahovi, prisilne misli i radnje, tjelesne tegobe), a može se odnositi na doživljaj sebe, smisao života i životne ciljeve. Pored toga, psihoterapija može da se odnosi i na napuštanje neadekvatnih obrazaca ponašanja i izgradnju novih obrazaca koji će pospješiti lični rast i razvoj, te omogućiti pojedincu da sazna nešto više o sebi i poboljša kvalitet svog života.

Važno je imati na umu da nijedan od navedenih stručnjaka nije čarobnjak koji ima neke natprirodne moći, ne mogu proreči sudbinu ili pročitati misli. Oni predstavljaju samo jednu od kockica vašeg dobrog balansa u mentalnom zdravlju. S pravom podrškom i alatima, svako od nas može živjeti dobro i naći životni smisao, pridonijeti svojoj zajednici i raditi na njihovim ciljevima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *